MySQL:使用 greatest、least 函数获取行最大值、最小值


#MySQL ➡️ 浏览模式


max、min 是获取****的最大值、最小值。

而 greatest、least 函数可以用来分别获取****的最大值、最小值。

示例:greatest 函数

mysql> SELECT greatest(1,2)
+---------------+
| greatest(1,2) |
+---------------+
| 2       |
+---------------+

mysql> SELECT greatest(1,2,3)
+-----------------+
| greatest(1,2,3) |
+-----------------+
| 3        |
+-----------------+

mysql> SELECT greatest(1,2,3,null)
+----------------------+
| greatest(1,2,3,null) |
+----------------------+
| <null>        |
+----------------------+

mysql> SELECT greatest(1,2,3,'abc')
+-----------------------+
| greatest(1,2,3,'abc') |
+-----------------------+
| 3           |
+-----------------------+

mysql> SELECT greatest(1,2,3,'abc',234)
+---------------------------+
| greatest(1,2,3,'abc',234) |
+---------------------------+
| 234            |
+---------------------------+

示例:least 函数

mysql> select least(1,2,3)
+--------------+
| least(1,2,3) |
+--------------+
| 1      |
+--------------+

mysql> select least(1,2,3, null)
+--------------------+
| least(1,2,3, null) |
+--------------------+
| <null>       |
+--------------------+

示例:在表中使用 greatest、least 函数

建表:

create table `test_table` (
  `num1` int,
  `num2` int
) engine = InnoDB default charset = utf8mb4;

准备数据:

insert into test_table (num1, num2) values(1, 3);
insert into test_table (num1, num2) values(7, 5);

查询示例:

mysql> select num1, num2, greatest(num1, num2), least(num1, num2) from test_table;
+------+------+----------------------+-------------------+
| num1 | num2 | greatest(num1, num2) | least(num1, num2) |
+------+------+----------------------+-------------------+
| 1  | 3  | 3          | 1         |
| 7  | 5  | 7          | 5         |
+------+------+----------------------+-------------------+

( 本文完 )